+48 726 230 778 biuro@finangro.pl

Dotacje w ramach Programu Moje Ciepło
Do 7 tys. zł lub do 21 tys. zł

Co dla Ciebie zrobimy

Przygotujemy i złożymy za Ciebie wniosek - Program Moje Ciepło - dotacje do pomp ciepła


Dajemy pisemną gwarancję pozytywnej decyzji

Wszystkie formalności możemy załatwić zdalnie

Jeśli jesteś właścicielem nowego budynku jednorodzinnego i zamontowałeś w nim pompę ciepłą lub planujesz to zrobić, to możesz uzyskać na ten cel nawet 21 tys. zł. w ramach Programu Moje Ciepło.

Możesz sam wnioskować o zwrot poniesionych kosztów lub zlecić pozyskanie dotacji profesjonalistom i dzięki temu uniknąć wielu korekt wniosku oraz skrócić czas oczekiwania na wypłatę środków nawet o kilka miesięcy. Zadzwoń więc do nas, a nasz konsultant odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Zawieramy z każdym naszym klientem umowę, w której dajemy gwarancję wypłaty środków. Gdybyś nie otrzymał środków, zwrócimy Ci zapłacone nam wynagrodzenie.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące inwestycje

Zakup/montaż gruntowej pompy ciepła

30-45% poniesionych kosztów do 21 tys. zł dotacji

Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda

30-45% poniesionych kosztów do 7 tys. zł dotacji

Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze

30-45% poniesionych kosztów do 7 tys. zł dotacji

WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Klasa efektywności energetycznej - minimum A++ dla temperatury 55 st. C oraz wskaźnik energii pierwotnej (EPH+W) na poziomie: maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok)

O dofinansowanie może się ubiegać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie: maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok).

Wsparcie: pon. - pt.: 9:00 - 16:00

100% skuteczności - gwarancja przyznania dotacji

Obsługujemy klientów z całej Polski

Zakres usług

Przygotujemy i złożymy dla Ciebie wniosek o dotację w ramach Programu Moje Ciepło i pozyskamy nawet do 7 tys. zł dla pomp powietrze/woda i powietrze/powietrze oraz do 21 tys. zł dla pomp gruntowych. Konsultacje wstępne są bezpłatne. Dopiero po zweryfikowaniu możliwości uzyskamy dotacji zawieramy z naszymi klientami umowę - GWARANCJA PRZYZNANIA DOTACJI !
Przygotowanie i złożenie wniosku - Program Moje Ciepło

Cennik naszych usług

Konsultacje wstępne

Bezpłatne

Zakres usługi:

  • Weryfikacja możliwości otrzymania dotacji
  • Weryfikacja dochodów gospodarstwa domowego
  • Określenie maksymalnej kwoty dotacji

Przygotowanie wniosku

690 zł (wniosek)

Zakres usługi:

  • Konsultacje - BEZPŁATNE !
  • Przygotowanie wniosku
  • Złożenie wniosku w systemie GWD
  • Monitorowanie oceny, aż do wypłaty dofinansowania