+48 726 230 778 biuro@finangro.pl

Preferencyjne pożyczki unijne dla przedsiębiorców

Oprocentowanie od 0,2% w skali roku

Na rynku pojawia się coraz więcej ofert preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Stopa procentowa takich pożyczek zaczyna się już nawet od 0,2% w skali roku, co w stosunku do produktów bankowych umożliwia obniżenie kosztów finansowania od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Dostępne pożyczki mają zarówno charakter inwestycyjny (mogą być przeznaczone na zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, środków transportu, inwestycje budowlane, w tym remontowo-modernizacyjne), jak i charakter obrotowy (możliwość przeznaczenia na zakup np. towarów, produktów).zki również zdalnie.

Nasza firma oferuje pomoc przedsiębiorcom z woj. lubuskiego oraz wielkopolskiego w otrzymaniu takiej pożyczki. Usługa obejmuje konsultacje, ocenę możliwości uzyskania dofinansowania, przygotowanie wniosku, biznesplanu oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji.

!!! Płacisz tylko za sukces, czyli w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji pożyczkowej !!!

W powyższym zakresie współpracujemy jako z instytucjami udzielającymi preferencyjnych pożyczek dla firm, tj. z Agencją Rozwoju Regionalnego “AGROREG” S.A. z Nowej Rudy oraz Polską Fundacją Przedsiębiorczości.

Jeśli jesteś zainteresowany naszym wsparciem odwiedź nas w biurze: ul. Łukasiewicza 1A, 66-100 Sulechów lub zadzwoń pod nr tel. 726 230 778. Obsługujemy pożyczki również zdalnie.

Na co można przeznaczyć pożyczkę ?

Zakup lokali użytkowych

Zakup środków transportu

Inwestycje budowlane, renonty, modernizacje budynków

Zakup maszyn, urządzeń, wyposażania

Zakup środków obrotowych takich jak: towar, produkty

Możliwe formy zabezpieczenia pożyczki
  • Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  • Poręczenie osób trzecich
  • Hipoteka
  • Zastaw rejestrowy
  • Blokada środków na rachunku bankowym
  • Poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych
  • Inne zaakceptowane
Pomożemy zrealizować Twoje wizje
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje

Zrealizowane projekty

Wykwalifikowany personel

Nasz Zespół

Artur Zwiech

Prezes Zarządu, Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Aneta Sakowska

Pełnomocnik Zarządu

Marta Napieralska

Specjalista ds. projektów i marketingu