+48 726 230 778 biuro@finangro.pl

Dotacje w ramach Programu
Czyste Powietrze

Co dla Ciebie zrobimy

Przygotujemy dla Ciebie wniosek oraz rozliczymy dotację - Program Czyste Powietrze


Dajemy pisemną gwarancję pozytywnej decyzji

W ramach Programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie do wymiany starego pieca na paliwo stało (węglowy, miałowy, na drewno) oraz inne inwestycje termomodernizacyjne. Wysokość dotacji może wynieść nawet 79 tys. zł. 

Bardzo duża liczna osób składająca wnioski samodzielnie musi wykonać wiele korekt, często kontaktować się z pracownikami WFOŚiGW, a i tak często nie otrzymują dofinansowania. Jeśli chcesz tego uniknąć, możemy za Ciebie przejść przez całą procedurę. Przygotujemy (wypełnimy) za Ciebie wniosek, a następnie rozliczymy całą inwestycję. 

Zleć profesjonalistom szybkie uzyskanie dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze !

Dofinansowanie można otrzymać na następujące inwestycje

Montaż nowego źródła ciepła

Wymiana starego pieca na paliwo stałe (węglowy, miałowy, na drewno) - zakup i montaż nowego źródła ciepła

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Zakup i montaż materiałów takich jak grzejniki, termostaty, rury i inne

Stolarka okienna, drzwiowa i brama garażowa

Zakup i montaż nowych okien, drzwi oraz bramy garażowej

Ocieplenie budynku

Zakup materiałów oraz wykonanie prac dotyczących ocieplenia ścian zewnętrznych, podłogi, dachu, stropodachu

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Zakup i montaż tzw. rekuperacji

Mikroinstlacja fotowoltaiczna - do 10 kW

Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW

Dokumentacja

Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie audytu energetycznego oraz innych ekspertyz

Wsparcie: pon. - pt.: 8.30 - 16.30
Czyste Powietrze - wniosek, rozliczenie, konsultacje

100% skuteczności - gwarancja przyznania dotacji

Obsługujemy klientów z całej Polski

Zakres usług

Przygotujemy dla Ciebie (wypełnimy) wniosek o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze i pozyskamy nawet 79 tys. zł. Konsultacje wstępne są bezpłatne. Dopiero po zweryfikowaniu możliwości uzyskamy dotacji zawieramy z naszymi klientami umowę - GWARANCJA PRZYZNANIA DOTACJI !
Przygotowanie (wypełnianie) wniosku - Program Czyste Powietrze
Po uzyskaniu decyzji z WFOŚiGW przyznającej dofinansowanie rozliczymy wykonane przez Ciebie inwestycje. Wsparcie Twojego wniosku będzie miało miejsce, aż do wypłaty środków przez WFOŚiGW


Przygotowanie rozliczenia dotacji - Program Czyste Powietrze

Wysokość dofinansowania 

Poziom podstawowy

30-45% zwrotu

do 30 000 zł

Dotyczy wnioskodawców, których roczny dochód ze wszystkich źródeł nie przekroczył 100 000 zł

Poziom podwyższony

do 37 000 zł
(z prefinansowaniem do 47 000 zł)

60-75% zwrotu

Dotyczy wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Poziom najwyższy

do 69 000 zł
(z prefinansowaniem do 79 000 zł)

90% zwrotu

Dotyczy wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1200 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności nie może przekroczyć 20-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia.  Kryterium kwalifikowalności będzie również ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Bez tytułu (1200 x 1600 px) (2000 x 1600 px) (1800 x 1600 px) (1700 x 1600 px) (1)

Cennik naszych usług

Konsultacje wstępne

Bezpłatne

Zakres usługi:

 • Weryfikacja możliwości otrzymania dotacji
 • Weryfikacja dochodów gospodarstwa domowego
 • Określenie maksymalnej kwoty dotacji

Przygotowanie wniosku i rozliczenia

440 zł (wniosek) +
3% wartości dotacji (rozliczenie)

Zakres usługi:

 • Konsultacje - BEZPŁATNE !
 • Założenie profilu na Portalu Beneficjenta
 • Przygotowanie wniosku
 • Złożenie wniosku w wersji elektronicznej
 • Przygotowanie rozliczenia wraz z niezbędnymi załącznikami

Przygotowanie rozliczenia (klient zewnętrzny)

5% wartości dotacji

Zakres usługi:

 • Konsultacje
 • Przygotowanie wniosku o płatność
 • Przygotowanie protokołów odbioru prac
 • Przygotowanie niezbędnych oświadczeń